Basque stemming algorithm

Links to resources

Here is a sample of Basque vocabulary, with the stemmed forms that will be generated by this algorithm:

word stem          word stem
barrutiaren
barrutiek
barrutien
barrutietako
barrutietan
barrutik
barrutiko
barrutitan
basa
basailu
basalto
basamortu
barru
barru
barru
barru
barru
barrut
barru
barrutit
basa
basailu
basal
basam
museoak
museoan
museoaren
museoen
museoetan
museoko
music
musika
musikagile
musikagilea
musikagileak
musikagilearen
museo
museo
museoaren
museo
museo
museo
music
musi
musika
musi
musi
musi

The following letters are vowels:

a   e   i   o   u

The stemming algorithm

routines (
      aditzak
      izenak
      adjetiboak
      mark_regions
      RV R2 R1
)

externals ( stem )

integers ( pV p1 p2 )

groupings ( v )

stringescapes {}

/* special characters */

stringdef n~ '{U+00F1}'

define v 'aeiou'

define mark_regions as (

  $pV = limit
  $p1 = limit
  $p2 = limit // defaults

  do (
    ( v (non-v gopast v) or (v gopast non-v) )
    or
    ( non-v (non-v gopast v) or (v next) )
    setmark pV
  )
  do (
    gopast v gopast non-v setmark p1
    gopast v gopast non-v setmark p2
  )
)

backwardmode (

  define RV as $pV <= cursor
  define R2 as $p2 <= cursor
  define R1 as $p1 <= cursor

  define aditzak as (
    [substring] among(
      'le' 'la' 'tzaile' 'aldatu' 'atu' 'tzailea' 'taile' 'tailea' 'pera' 'gale' 'galea'
      'gura' 'kura' 'kor' 'korra' 'or' 'orra' 'tun' 'tuna' 'gaitz' 'gaitza'
      'kaitz' 'kaitza' 'ezin' 'ezina' 'tezin' 'tezina' 'errez' 'erreza'
      'karri' 'karria' 'tzaga' 'tzaka' 'tzake' 'tzeke' 'ez' 'eza' 'tzez'
      'keta' 'eta' 'etan' 'pen' 'pena' 'tze' 'atze' 'kuntza' 'kunde' 'kundea'
      'kune' 'kunea' 'kuna' 'kera' 'era' 'kizun' 'kizuna' 'dura' 'tura' 'men' 'mena'
      'go' 'ago' 'tio' 'taldi' 'taldia' 'aldi' 'aldia' 'gune' 'gunea' 'bide' 'bidea'
      'pide' 'pidea' 'gai' 'gaia' 'ki' 'kin' 'rekin' 'kina' 'kari' 'karia' 'ari' 'tari' 'etari'
      'gailu' 'gailua' 'kide' 'kidea' 'ide' 'idea' 'du' 'ka' 'kan' 'an' 'ean' 'tu' 'lari' 'tatu'
      'rean' 'tarazi' 'arazi' 'tzat' 'bera' 'dako'
      ( RV delete )
      'garri' 'garria' 'tza'
      (R2 delete)
      'atseden'
      (<- 'atseden')
      'arabera'
      (<- 'arabera')
      'baditu'
      (<- 'baditu')

    )
  )

  define izenak as (
    [substring] among(
      'ari' 'aria' 'bizia' 'kari' 'karia' 'lari' 'laria' 'tari' 'taria' 'zain' 'zaina'
      'tzain' 'tzaina' 'zale' 'zalea' 'tzale' 'tzalea' 'aizun' 'orde' 'ordea'
      'burua' 'ohi' 'ohia' 'kintza' 'gintzo' 'gintzu' 'tzu' 'tzua'
      'tzo' 'tzoa' 'kuntza' 'talde' 'taldea' 'eria' 'keria' 'teria' 'di'
      'za' 'ada' 'tara' 'etara' 'tra' 'ta' 'tegi' 'tegia' 'keta' 'z' 'zko' 'zkoa'
      'ti' 'tia' 'tsu' 'tsua' 'zu' 'zua' 'bera' 'pera' 'zto' 'ztoa' 'asi' 'asia'
      'gile' 'gilea' 'estu' 'estua' 'larri' 'larria' 'nahi' 'nahia'
      'koi' 'koia' 'oi' 'oia' 'goi' 'min' 'mina' 'dun' 'duna' 'duru' 'durua'
      'duri' 'duria' 'os' 'osa' 'oso' 'osoa' 'ar' 'ara' 'tar' 'dar' 'dara'
      'tiar' 'tiara' 'liar' 'liara' 'gabe' 'gabea' 'kabe' 'kabea' 'ga' 'ge'
      'kada' 'tasun' 'tasuna' 'asun' 'asuna' 'go' 'mendu' 'mendua' 'mentu' 'mentua'
      'mendi' 'mendia' 'zio' 'zioa' 'zino' 'zinoa' 'zione' 'zionea' 'ezia'
      'degi' 'degia' 'egi' 'egia' 'toki' 'tokia' 'leku' 'lekua' 'gintza' 'alde'
      'aldea' 'kalde' 'kaldea' 'gune' 'gunea' 'une' 'unea' 'una' 'pe' 'pea'
      'gibel' 'gibela' 'ondo' 'ondoa' 'arte' 'artea' 'aurre' 'aurrea'
      'etxe' 'etxea' 'ola' 'ontzi' 'ontzia' 'gela' 'denda' 'taldi' 'taldia'
      'aldi' 'aldia' 'te' 'tea' 'zaro' 'zaroa' 'taro' 'taroa' 'oro' 'oroa'
      'aro' 'aroa' 'ero' 'eroa' 'eroz' 'eroza' 'ka' 'kan' 'kana' 'tako' 'etako' 'takoa'
      'kote' 'kotea' 'tzar' 'tzarra' 'handi' 'handia' 'kondo' 'kondoa' 'skila'
      'no' 'noa' '{n~}o' '{n~}oa' 'ska' 'xka' 'zka' 'tila' 'to' 'toa' 'tto' 'ttoa'
      'txo' 'txoa' 'txu' 'txua' 'anda' 'anga' 'urren' 'urrena' 'gai' 'gaia'
      'gei' 'geia' 'eme' 'emea' 'kume' 'kumea' 'sa' 'ko' 'eko' 'koa' 'ena'
      'enea' 'ne' 'nea' 'kor' 'korra' 'ez' 'eza' 'eta' 'etan'
      'ki' 'kia' 'kin' 'kina' 'tu' 'tua' 'du' 'dua' 'ek'
      'tarik' 'tariko' 'tan' 'ordu' 'ordua' 'oste' 'ostea' 'tzara'
      'ra' 'antza' 'behar' 'ro' 'giro' 'ak' 'zp' 'ket'
      'kail' 'kaila' 'ail' 'kirri' 'kirria' 'ngo' 'ngoa' '{n~}i' 'sko'
      'sta' 'koitz' 'koitza' 'na' 'garren' 'garrena' 'kera'
      'gerren' 'gerrena' 'garna' 'kide' 'tz' 'tuko'
      ( RV delete )
      'ora' 'garri' 'garria' 'or' 'buru' 'ren' 'tza'
      ( R2 delete )
      'joka'
      (<- 'jok')
      'tzen' 'ten' 'en' 'tatu'
      (R1 delete)
      'trako'
      (<- 'tra')
      'minutuko'
      (<- 'minutu')
      'zehar'
      (<- 'zehar')
      'geldi'
      (<- 'geldi')
      'igaro'
      (<- 'igaro')
      'aurka'
      (<- 'aurka')
    )
  )

  define adjetiboak as (
    [substring] among(
      'era' 'ero' 'go' 'tate' 'tade' 'date' 'dade' 'keria'
      'ki' 'to' 'ro' 'la' 'gi' 'larik' 'lanik' 'ik' 'ztik' 'rik'
      ( RV delete )
      'zlea'
      (<- 'z')
    )
  )

)

define stem as (
  do mark_regions
  backwards (
    repeat aditzak
    repeat izenak
    do adjetiboak
  )

)

/*
  Note 1: additions of 21 Jul 2010
*/