A Basque stemming algorithm

Links to resources

A stemmer for the Basque (Euskera) language was sent us by Mikel Otxandorena of iSOCO with this accompanying email:

From: Mikel Otxandorena <motxandorena@isoco.com>
Date: Mon, 26 Jul 2010 13:04:19 +0200
Subject: Basque Snowball Stemmer

Hi,

As I told you the other day, I am sending you a valid version of a
Basque stemmer.

I have tested it with a dictionary that I attach in the
email and it works well.

For our use of suffixes see the following table:

http://www.santurtzieus.com/gelairekia/unitateak/3/lagun/atzizkien_zerrenda.htm

We are open to feedback and discussion about the linguistics,
and about the final form of the snowball implementation.

Please distribute this freely, with a mention of the author and
of the company iSOCO, that has let us share our work freely with the
Snowball community.

Kind Regards,

Mikel Otxandorena

Mikel has confirmed that he wishes iSOCO to be duly acknowledged on the Snowball site, and that the stemmer itself is free for use under the BSD license.

The algorithm in Snowball

routines (
      aditzak
      izenak
      adjetiboak
      mark_regions
      RV R2 R1
)

externals ( stem )

integers ( pV p1 p2 )

groupings ( v )

stringescapes {}

/* special characters */

stringdef n~ '{U+00F1}'

define v 'aeiou'

define mark_regions as (

  $pV = limit
  $p1 = limit
  $p2 = limit // defaults

  do (
    ( v (non-v gopast v) or (v gopast non-v) )
    or
    ( non-v (non-v gopast v) or (v next) )
    setmark pV
  )
  do (
    gopast v gopast non-v setmark p1
    gopast v gopast non-v setmark p2
  )
)

backwardmode (

  define RV as $pV <= cursor
  define R2 as $p2 <= cursor
  define R1 as $p1 <= cursor

  define aditzak as (
    [substring] among(
      'le' 'la' 'tzaile' 'aldatu' 'atu' 'tzailea' 'taile' 'tailea' 'pera' 'gale' 'galea'
      'gura' 'kura' 'kor' 'korra' 'or' 'orra' 'tun' 'tuna' 'gaitz' 'gaitza'
      'kaitz' 'kaitza' 'ezin' 'ezina' 'tezin' 'tezina' 'errez' 'erreza'
      'karri' 'karria' 'tzaga' 'tzaka' 'tzake' 'tzeke' 'ez' 'eza' 'tzez'
      'keta' 'eta' 'etan' 'pen' 'pena' 'tze' 'atze' 'kuntza' 'kunde' 'kundea'
      'kune' 'kunea' 'kuna' 'kera' 'era' 'kizun' 'kizuna' 'dura' 'tura' 'men' 'mena'
      'go' 'ago' 'tio' 'taldi' 'taldia' 'aldi' 'aldia' 'gune' 'gunea' 'bide' 'bidea'
      'pide' 'pidea' 'gai' 'gaia' 'ki' 'kin' 'rekin' 'kina' 'kari' 'karia' 'ari' 'tari' 'etari'
      'gailu' 'gailua' 'kide' 'kidea' 'ide' 'idea' 'du' 'ka' 'kan' 'an' 'ean' 'tu' 'lari' 'tatu'
      'rean' 'tarazi' 'arazi' 'tzat' 'bera' 'dako'
      ( RV delete )
      'garri' 'garria' 'tza'
      (R2 delete)
      'atseden'
      (<- 'atseden')
      'arabera'
      (<- 'arabera')
      'baditu'
      (<- 'baditu')

    )
  )

  define izenak as (
    [substring] among(
      'ari' 'aria' 'bizia' 'kari' 'karia' 'lari' 'laria' 'tari' 'taria' 'zain' 'zaina'
      'tzain' 'tzaina' 'zale' 'zalea' 'tzale' 'tzalea' 'aizun' 'orde' 'ordea'
      'burua' 'ohi' 'ohia' 'kintza' 'gintzo' 'gintzu' 'tzu' 'tzua'
      'tzo' 'tzoa' 'kuntza' 'talde' 'taldea' 'eria' 'keria' 'teria' 'di'
      'za' 'ada' 'tara' 'etara' 'tra' 'ta' 'tegi' 'tegia' 'keta' 'z' 'zko' 'zkoa'
      'ti' 'tia' 'tsu' 'tsua' 'zu' 'zua' 'bera' 'pera' 'zto' 'ztoa' 'asi' 'asia'
      'gile' 'gilea' 'estu' 'estua' 'larri' 'larria' 'nahi' 'nahia'
      'koi' 'koia' 'oi' 'oia' 'goi' 'min' 'mina' 'dun' 'duna' 'duru' 'durua'
      'duri' 'duria' 'os' 'osa' 'oso' 'osoa' 'ar' 'ara' 'tar' 'dar' 'dara'
      'tiar' 'tiara' 'liar' 'liara' 'gabe' 'gabea' 'kabe' 'kabea' 'ga' 'ge'
      'kada' 'tasun' 'tasuna' 'asun' 'asuna' 'go' 'mendu' 'mendua' 'mentu' 'mentua'
      'mendi' 'mendia' 'zio' 'zioa' 'zino' 'zinoa' 'zione' 'zionea' 'ezia'
      'degi' 'degia' 'egi' 'egia' 'toki' 'tokia' 'leku' 'lekua' 'gintza' 'alde'
      'aldea' 'kalde' 'kaldea' 'gune' 'gunea' 'une' 'unea' 'una' 'pe' 'pea'
      'gibel' 'gibela' 'ondo' 'ondoa' 'arte' 'artea' 'aurre' 'aurrea'
      'etxe' 'etxea' 'ola' 'ontzi' 'ontzia' 'gela' 'denda' 'taldi' 'taldia'
      'aldi' 'aldia' 'te' 'tea' 'zaro' 'zaroa' 'taro' 'taroa' 'oro' 'oroa'
      'aro' 'aroa' 'ero' 'eroa' 'eroz' 'eroza' 'ka' 'kan' 'kana' 'tako' 'etako' 'takoa'
      'kote' 'kotea' 'tzar' 'tzarra' 'handi' 'handia' 'kondo' 'kondoa' 'skila'
      'no' 'noa' '{n~}o' '{n~}oa' 'ska' 'xka' 'zka' 'tila' 'to' 'toa' 'tto' 'ttoa'
      'txo' 'txoa' 'txu' 'txua' 'anda' 'anga' 'urren' 'urrena' 'gai' 'gaia'
      'gei' 'geia' 'eme' 'emea' 'kume' 'kumea' 'sa' 'ko' 'eko' 'koa' 'ena'
      'enea' 'ne' 'nea' 'kor' 'korra' 'ez' 'eza' 'eta' 'etan'
      'ki' 'kia' 'kin' 'kina' 'tu' 'tua' 'du' 'dua' 'ek'
      'tarik' 'tariko' 'tan' 'ordu' 'ordua' 'oste' 'ostea' 'tzara'
      'ra' 'antza' 'behar' 'ro' 'giro' 'ak' 'zp' 'ket'
      'kail' 'kaila' 'ail' 'kirri' 'kirria' 'ngo' 'ngoa' '{n~}i' 'sko'
      'sta' 'koitz' 'koitza' 'na' 'garren' 'garrena' 'kera'
      'gerren' 'gerrena' 'garna' 'kide' 'tz' 'tuko'
      ( RV delete )
      'ora' 'garri' 'garria' 'or' 'buru' 'ren' 'tza'
      ( R2 delete )
      'joka'
      (<- 'jok')
      'tzen' 'ten' 'en' 'tatu'
      (R1 delete)
      'trako'
      (<- 'tra')
      'minutuko'
      (<- 'minutu')
      'zehar'
      (<- 'zehar')
      'geldi'
      (<- 'geldi')
      'igaro'
      (<- 'igaro')
      'aurka'
      (<- 'aurka')
    )
  )

  define adjetiboak as (
    [substring] among(
      'era' 'ero' 'go' 'tate' 'tade' 'date' 'dade' 'keria'
      'ki' 'to' 'ro' 'la' 'gi' 'larik' 'lanik' 'ik' 'ztik' 'rik'
      ( RV delete )
      'zlea'
      (<- 'z')
    )
  )

)

define stem as (
  do mark_regions
  backwards (
    repeat aditzak
    repeat izenak
    do adjetiboak
  )

)

/*
  Note 1: additions of 21 Jul 2010
*/